Laden . . .

Per brief stemmen voor ouderen

Op 17 maart a.s. is de Tweede Kamervekiezing. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen of hun stem per brief uitbrengen. Dat laatste is nieuw vanwege de coronamaatregelen. Veel bewoners van onze woonzorgcentra zullen graag van deze mogelijkheid gebruik maken. Andere jaren waren sommige van onze woonzorgcentra ook ingericht als lokaal stembureau, maar dat kan dit jaar vanwege corona niet.

De overheid biedt ouderen nu ook de mogelijkheid om per brief te stemmen. Om de ouderen en hun naasten te informeren over deze nieuwe manier van stemmen zijn op onze woonzorglocaties voor de bewoners speciale door de overheid verstrekte flyers, posters en informatiebladen beschikbaar. Wij zullen ervoor zorgen dat onze bewoners tijdig over deze informatie beschikken.

Heeft u vragen over het stemmen per brief, vraagt u dan gerust naar deze informatie. U kunt ook terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351. Daarnaast hebben wij een informatiefilmpje voor al onze locaties ontvangen waarin getoond wordt hoe het stemmen per brief in z’n werk gaat. Dit filmpje kunnen wij aan al onze bewoners tonen om het stemmen per brief uit te leggen.

Per post of via afgiftepunt

Het is belangrijk dat alle ouderen die per brief kunnen stemmen hiervan op de hoogte zijn, zodat zij tijdig hun stem kunnen uitbrengen. De briefstemmen moeten namelijk vóór 17 maart 21.00 uur aankomen, om mee te kunnen tellen. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen hun briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post doen óf kunnen deze inleveren bij een gemeentelijk afgiftepunt voor briefstemmen. De afgiftepunten zijn open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur. De adressen van de afgiftepunten voor briefstemmen staan op de website van de gemeente.

Elke stem telt en het is juist ook in coronatijd belangrijk dat ook ouderen hun stem kunnen uitbrengen.

Hierbij de informatiefilm over het stemmen per brief.

Meer informatie over stemmen per brief

Gerelateerd nieuws