Laden . . .

ANBI

DSV is een Stichting en heeft de ‘ANBI status’.

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Instellingen met een ANBI-status kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Dit is bij de Belastingdienst zo vastgelegd. De stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten. Het AMBI formulier van de Stichting DSV vindt u in de downloads.

Wilt u een schenking doen?

Daar zijn wij heel blij mee! Denk dan eens aan de Stichting Vrienden van DSV. Dit is een aparte stichting die is opgericht om donaties aan de cliënten van DSV te kunnen doen.  

Als u via deze Stichting een schenking doet, komt dat direct ten goede aan de cliënten van DSV.

Hier vindt u meer informatie over de Stichting vrienden van DSV.