Laden . . .

Prettig Wonen Thuis

Woont u thuis en wilt u dit zo houden? Bij DSV krijgt u de zorg en ondersteuning gewoon bij u thuis. Zodat u prettig thuis kunt blijven wonen. Samen met hulp van uw naasten én DSV.

Prettig Wonen Thuis

Prettig Wonen Thuis is een pakket zorg en welzijn voor mensen met indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit pakket wordt ook wel Volledig Pakket Thuis (VPT) genoemd.

Via Prettig Wonen Thuis ontvangt u ondersteuning en zorg die valt binnen uw Wlz-indicatie. U woont zelfstandig en samen met naasten, mantelzorgers en vrijwilligers kijken wij wat u nodig heeft om dat te blijven doen.

Met een klein en vast Prettig Wonen Thuis team bieden we de ondersteuning die u nodig heeft.
Hierbij werken we samen met de dementieverpleegkundige, uw eigen huisarts, dagbesteding en welzijnspartners.

Wat valt er onder Prettig Wonen Thuis?

Het pakket Prettig Wonen Thuis bestaat uit een aantal mogelijke elementen. Samen met u, uw naasten en de zorgmedewerkers van DSV wordt er gekeken welke elementen er bij uw zorgvraag en wensen passen. De samenstelling van het pakket is ook afhankelijk van uw Wlz-indicatie.

Een Prettig Wonen Thuis pakket kan de volgende elementen bevatten:

Wat valt er niet onder Prettig Wonen Thuis?

  • Alle kosten voor uw woning (huur, hypotheek, verbouwing, etc.)
  • Gemeentebelastingen en toeslagen.
  • Hulpmiddelen en woningaanpassingen.
    Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente (WMO).
  • Kosten voor huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie, ergotherapie, medisch specialistische zorg en psychiatrische zorg. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of aanvullende verzekeringen.

Wat kost Prettig Wonen Thuis?

De kosten voor Prettig Wonen Thuis (of volledig pakket thuis) zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie (leeftijd, gezinsinkomen en -samenstelling), de keuzes die u maakt en uw indicatie.

U betaalt een eigen inkomensafhankelijke bijdrage per maand. De bijdrage betaalt u direct aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Ook kan het CAK uw bijdrage inhouden op uw uitkering of pensioen.

Wilt u een indruk krijgen van wat uw eigen bijdrage ongeveer zou worden? Ga naar de rekenhulp en bereken alvast aan welke kosten u ongeveer moet denken bij Prettig Wonen Thuis in uw woonsituatie.


Hoe regel ik Prettig Wonen Thuis?

Voor Prettig Wonen Thuis heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het CIZ. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u helpen om de indicatie te regelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorgbemiddeling.