Laden . . .

Beeldzorg

Niet voor alle zorg en ondersteuning hoeft een medewerker van DSV bij u langs te komen. Soms is beeldzorg dan voor u fijner en mogelijk. Een hele zorg minder, zodat u langer veilig thuis kunt blijven wonen.

Beeldzorg bij DSV

Zo lang mogelijk veilig thuis wonen met eigen regie. Wij leren u kennen door de gesprekken die we met u voeren. Met elkaar kijken we wat voor u belangrijk is. Hierbij werken we vanuit Positieve Gezondheid. We denken in wat wél kan. We bespreken wat u zelf kunt doen of (weer) kunt leren. (Digitale) hulpmiddelen helpen daarbij, zoals beeldzorg. Ook kijken we wat uw naasten kunnen doen. We bespreken wat nodig is van andere professionals en wat DSV voor u kan betekenen.

Wat is beeldzorg?

Beeldzorg is een vorm van wijkverpleging. Het valt daarmee onder de Zorgverzekeringswet. Bij beeldzorg ziet en spreekt u via een tablet (beeldbellen) een verzorgende of verpleegkundige. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij medicijninname of het zelf toedienen van insuline. Maar ook bijvoorbeeld om te informeren of het zelf douchen goed is gegaan.

Het beeldzorgteam werkt nauw samen met het wijkteam. Zo zorgen we er samen voor dat u de beste ondersteuning en zorg ontvangt die bij u past.

Beeldzorg: als het past en als het kan

Wanneer komt u in aanmerking voor beeldzorg? De wijkverpleegkundige leert u kennen en indiceert de beeldzorg. De wijkverpleegkundige schat dan in dat u in staat bent om dit aan te leren. Als u zelf een tablet heeft kan dit via uw eigen tablet. En anders kunt u een gebruiksvriendelijke tablet van ons in bruikleen krijgen (zie ook de bruikleenvoorwaarden op deze pagina).

De voordelen van beeldzorg voor u

De voordelen van beeldzorg voor u op een rij:

  • Niet meer wachten op zorg
  • Eigen regie
  • Onafhankelijkheid

Met de beeldzorgapp kunt u ook:

  • Contact onderhouden met (klein)kinderen of vrienden via beeldbellen of mailen
  • Foto’s delen met naasten
  • Spelletjes doen
  • Het laatste nieuws volgen
  • Informatie op internet opzoeken

Wat kost beeldzorg?

De beeldzorg wordt op dezelfde manier bekostigd als de thuiszorg die aan huis komt. De beeldzorg moet passen binnen de indicatie die onze wijkverpleegkundige stelt. Neem voor meer informatie contact op met de wijkverpleegkundige via het centrale nummer van DSV.