Laden . . .

Organisatie, bestuur en toezicht

Goed bestuur en goed toezicht zijn onmisbaar voor de zorg!

Organisatie

DSV is een zorgorganisatie in de gemeenten Katwijk en Lisse. We hebben vier woonzorglocaties en bieden thuiszorg aan inwoners van Katwijk en Lisse. Daarnaast hebben we een hospice. Onze organisatie heeft ruim 800 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor staat in Katwijk. De lijnen zijn kort en we weten elkaar snel te vinden. Wij krijgen daarbij ook hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn sterk verbonden met onze omgeving.

Het dagelijks bestuur van DSV is in handen van Jan de Vries, bestuurder DSV. Het managementteam van DSV stuurt de organisatie dagelijks aan. Dit zijn:

 • Bestuurder: Jan de Vries
 • Bestuurssecretaris: Evelien Remijn
 • Manager Bedrijfsvoering: Jeroen Hoek
 • Manager Wonen met Zorg: Thessa Groen
 • Manager Wonen met Zorg (a.i.): Birgitta Weimar
 • Manager Zorg Thuis: Dineke Noort
 • Manager Personeel & Organisatie: Peter van Driel

Medezeggenschap Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u. Wij vinden het belangrijk dat cliënten meepraten over bijvoorbeeld het eten en drinken, activiteiten en de zorg. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft aan welke bevoegdheden de cliëntenraden hebben. De afspraken hierover staan onder het kopje downloads. Ook op de website van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden vindt u meer informatie.

In de lokale cliëntenraden zitten cliënten en/of familieleden van cliënten van DSV. Zowel vanuit Zorg Thuis als vanuit de locaties. Zij weten wat er leeft en belangrijk is. Ze komen vier keer per jaar samen. We hebben vijf lokale cliëntenraden, dit zijn:

 • Cliëntenraad Vlietstede
 • Cliëntenraad Duinrand
 • Cliëntenraad Salem
 • Cliëntenraad Rustoord
 • Cliëntenraad Zorg Thuis

Vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden zitten in de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad denkt mee op organisatieniveau. Zij adviseren het bestuur over bijvoorbeeld de begroting, jaarplan maar ook bij nieuwbouwplannen. 

Denkt u mee?

We vinden het belangrijk dat u meedenkt! Wilt u lid worden van één van onze cliëntenraden? Neem contact op met het secretariaat van DSV. Zij brengen u in contact met de cliëntenraad. 

Contactgegevens secretariaat

secretariaat@dsvleven.nl

(071) 204 90 11
(071) 204 90 12

Raad van Toezicht

De raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen DSV. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code (2022).

De Raad van Toezicht van DSV bestaat uit:

 • Jaap Kamphorst, voorzitter
 • Suzan Verdoes
 • Joanne Quist
 • Wietze Jan Wezeman
 • Frans Stark

De Raad van toezicht heeft drie commissies:

 • Financiën en vastgoed: Frans Stark (voorzitter) en Suzan Verdoes
 • Kwaliteit en veiligheid: Joanne Quist (voorzitter) en Wietze Jan Wezeman
 • Renumeratie en governance: Jaap Kamphorst (voorzitter) en Wietze Jan Wezeman

Meer weten over de Raad van Toezicht en het besturen van DSV, klik hier en zij stellen zich voor. Ook onder het kopje downloads vindt u meer informatie.