Laden . . .

Leden Raad van Toezicht DSV

De leden van de Raad van Toezicht van DSV stellen zich hier graag persoonlijk aan u voor.

Jaap Kamphorst, Voorzitter Raad van Toezicht DSV

Voorzitter commissie renumeratie en governance

Zelfstandig  interimmanager en organisatie adviseur

 “Sinds april 2020 ben ik voorzitter RvT van DSV. De start was dynamisch met de financiële en bestuurlijke problemen die er toen waren. Inmiddels ligt dat achter ons. Zo’n 15 jaar ben ik nu als adviseur, interimmanager, directeur en toezichthouder actief in de ouderenzorg. Ik woon in Bodegraven, via de Oude Rijn verbonden aan Katwijk. Ik ben daar lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Na de studies bewegingswetenschappen en bedrijfseconomie en enkele dienstverbanden in de zorg en het bedrijfsleven ben ik sinds 1993 zelfstandig interimmanager en organisatieadviseur. Vroeger kwamen we met de kinderen vaak en graag in Katwijk voor strand, zee en dorp. En nu weer om DSV te dienen. De Raad van Toezicht wil als betrokken team dienstbaar zijn aan DSV en bijdragen aan een goed functionerende organisatie. Door te voorzien in goed bestuur, het bestuur met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de besturing van de organisatie”.

Suzan Verdoes, lid Raad van Toezicht DSV

Lid commissie financiën en vastgoed

Concerncontroller Zorgbalans

“Na mijn studie Bedrijfskunde heb ik zowel in de publieke sector als in de commerciële sector gewerkt. Alle functies hadden één gemene deler en dat is dat ze allemaal gerelateerd zijn aan financiën en control.

Door de verschillende werkervaringen ben ik erachter gekomen dat de zorg en specifiek de ouderenzorg mij na aan het hart liggen. Als business controller ben ik in 2014 gestart in de ouderenzorg en vervul sinds 2018 als financieel eindverantwoordelijke de rol van concerncontroller. Deze kennis en ervaring breng ik graag mee richting DSV, waar ik als lid raad van toezicht gestart ben per september 2022. Ik ben een geboren en getogen Katwijkse, getrouwd en heb 2 dochters.”

Joanne Quist, lid Raad van Toezicht DSV

Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid

Consultant WEConnect, Eigenaar Quist Leiderschap & Management.

“Op 15 mei 2020 ben ik begonnen als lid van de raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb brede ervaring binnen diverse velden van de gezondheidszorg. Mijn hart ligt in de zorg: bij patiënten, cliënten en professionals. Het oog op de ander en liefde voor de zorg is mij van jongs af meegegeven. Naast een zorgachtergrond heb ik Bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben opgegroeid in Zeeland in het stadje Tholen. Katwijk lijkt misschien een beetje op Zeeland. DSV heeft een worsteling doorgemaakt maar laat zien dat het veerkrachtig en vitaal is om er te zijn voor cliënten en professionals. Ik zet mij graag met veel liefde en toewijding in voor het profiel Kwaliteit en Zorg binnen DSV”.

Wietze Jan Wezeman, Lid Raad van Toezicht DSV

Lid commissie kwaliteit en veiligheid

Lid commissie renumeratie en governance

Manager Zorg|Welzijn|Behandeling, Catharina, thuis op Voorne.

“Na een studie Rechten en Bedrijfskunde heb ik veel ervaring opgedaan in het P&O-vakgebied. Daarnaast ben ik een aantal jaren ondernemer geweest van een eigen bureau in organisatieontwikkeling. Na diverse omzwervingen in o.a. het openbaar vervoer en ontwikkelingswerk, ben ik in de ouderenzorg beland. Hier richt ik me vooral op het toekomstbestendig organiseren van zorg en begeleiding van kwetsbare ouderen (intramuraal en extramuraal). Na 21 jaar met vrouw in kinderen in Gorinchem te hebben gewoond, zijn we met z’n tweeën in januari 2021 naar mijn huidige werkgebied verhuisd. Met veel plezier wonen we nu in het groene Oostvoorne”.

Frans Stark, Lid Raad van Toezicht DSV

Voorzitter commissie financiën en vastgoed

Directeur STICA BV

“Sinds medio 2020 ben ik als lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie financiën en vastgoed betrokken bij DSV. Een mooie organisatie in een moeilijke periode van haar bestaan. Met mijn achtergrond als financieel specialist in de zorg wil ik graag een bijdrage leveren aan een financieel gezonde ontwikkeling van DSV. Met een echtgenote die als verpleegkundige in de ouderenzorg werkt is ook de praktijk van de ouderenzorg dichtbij. Ik heb ruim 30 jaar ervaring als accountant bij een grote accountantsorganisatie waarvan de 2e helft van die periode gespecialiseerd in de zorgsector. In die periode was ik o.a. lid van de landelijke commissie voor de zorg van de beroepsorganisatie van accountants. Momenteel zet ik mijn kennis en ervaring nog in als toezichthouder bij een aantal ouderenzorginstellingen, docent en adviseur van o.a. de brancheorganisaties Actiz en VGN”.  

Zie voor nevenfuncties van de Leden van de Raad van toezicht het Jaarverslag  van de RvT op deze website.