Laden . . .

Kwaliteit

Wij sluiten aan bij het leven. Dat is de focus. Wat we doen, dat doen we goed. Voor de beste zorg en ondersteuning zetten wij ons met liefde in!

Meten is weten

Goede kwaliteit vinden we belangrijk bij DSV. Daarom werken we hier elke dag weer hard aan. Ieder jaar vragen we aan u wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit hebben we onze cliënten in 2023 weer gevraagd en hiervoor krijgen we een dikke 8. Bij Zorg Thuis en ook binnen onze locaties. Daar zijn we trots op. En we blijven werken aan onze kwaliteit. Want het kan altijd nog beter. Dus wij blijven meten, we kijken naar klachten, complimenten, meldingen van incidenten en ook uitkomsten van evaluaties.

Prezo keurmerk

Ieder jaar laat DSV zich toetsen door PREZO. Dat is een kwaliteitsmanagementsysteem dat ons helpt om onze zorg en ondersteuning verder te verbeteren. Zowel op het niveau van de cliënt als de teams en organisatie. Als onze zorg en ondersteuning voldoet aan de kwaliteitseisen, behalen we het keurmerk. En dat hebben we. Al onze locaties en Zorg Thuis zijn gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Meer over het Prezo keurmerk: klik hier.

Wet Zorg en Dwang (Onvrijwillige zorg)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Visie op vrijheid en veiligheid

Ieder mens heeft recht op vrijheid, het is een grondrecht. Het toepassen van onvrijwillige zorg willen we zo min mogelijk doen. We zoeken naar andere mogelijkheden voor onvrijwillige zorg. En we zetten onvrijwillige zorg alleen in als het echt niet anders kan. Aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is ons uitgangspunt. Om dat te doen zorgen we dat we meer weten over de achtergrond van de cliënt over wat zijn of haar wensen, gebruiken en gewoonten zijn. Zodat we die zorg, begeleiding en behandeling bieden die de kwaliteit van leven bevorderen. We streven naar een goede balans tussen vrijheid, veiligheid en leefplezier. Als de situatie van een cliënt verandert, verandert vaak de risico-inschatting of de mate van acceptatie mee.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als u een vraag, probleem of klacht heeft over de zorg in samenhang met de Wet zorg en dwang, kunt u een afspraak maken met de cliëntvertrouwenspersoon. Deze is in dienst van Stichting Zorgstem, een onafhankelijke organisatie, en is speciaal voor de bewoner of vertegenwoordiger.

  • Ilja den Dopper van Stichting Zorgstem is de (onafhankelijk) vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor cliënten. Te bereiken via 088-555 1000.
  • Meer informatie vindt u op de website van Zorgstem

Complimenten, klachten en vragen

Heeft u een compliment over onze zorg? Of heeft u een vraag of een klacht? Laat het ons dan vooral weten. DSV heeft een klachtenregeling. Ook kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris of een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Soms maken we fouten, dat is menselijk. Liever niet, maar als het gebeurt leren we ervan. Wat u waardeert, horen we ook graag. Dan weten we wat belangrijk voor u is en hoe wij hiermee verder kunnen samen met u.

  • Hans Geerts is klachtenfunctionaris. Hij kan u informeren en adviseren over de klachtenregeling bij DSV.
    U kunt hier contact met hem opnemen.
  • Ilja den Dopper van Stichting Zorgstem is de (onafhankelijk) vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor cliënten. (zie hierboven)

Privacy

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit bij DSV is privacy. DSV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de privé gegevens van alle mensen, bewoners én medewerkers. Daarom hebben we bij DSV een privacy missie opgesteld. Deze leest u onder het kopje downloads. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u terecht bij Hans Geerts. Hij is onze privacy officer en te bereiken via hgeerts@dsvleven.nl of telefonisch 071-2049013.

Kwaliteitsjaarverslagen

DSV werkt met zowel het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Hierin staat dat alle zorgorganisaties elk jaar een Kwaliteitsjaarplan moeten maken en een Kwaliteitsjaarverslag. Hierin kunt u precies lezen aan welke onderdelen voor de kwaliteit wij werken. En wat het resultaat is. Meer informatie? De verslagen vindt u hier.