Laden . . .

Mogelijk nieuwe tijdelijke gebruiker oud DSV|Salem gevonden

In mei 2021 maakten we bekend dat de tijdelijke gebruiker van het oude pand van DSV|Salem in Katwijk, GGZ Rivierduinen, deze zomer terecht kon in de leegstaande linkervleugel van het pand. Inmiddels verblijven deze tijdelijke gebruikers al enige tijd in het pand. Zowel DSV als GGZ Rivierduinen zijn blij met de gevonden tijdelijke oplossing. DSV meldde toen ook nog op zoek te zijn naar een andere geschikte gebruiker voor het nog leegstaande overige deel van het gebouw, voor de tijd tot aan de nieuwbouw van Salem. Mogelijk is deze andere tijdelijke gebruiker nu gevonden: DSV|verzorgd leven heeft het voornemen om Divorce Housing dit deel van het pand tijdelijk te laten gebruiken.

Nieuwbouw Salem in Katwijk

Zoals bekend zijn de bewoners van Salem verhuisd naar de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg, in afwachting van de nieuwbouwwerkzaamheden voor Salem in Katwijk. Zodra de nieuwbouw van Salem gereed is zullen de bewoners terugkeren naar oud Salem. DSV verwacht dat de plannen voor het nieuwe Salem in 2022 af gemaakt kunnen worden en eind 2023 te kunnen starten met de bouw. Zodra hierover meer te melden is zullen wij u hierover informeren.

Maatschappelijke belang

Met de huidige woningnood en druk op de beschikbare woningen in Katwijk zien wij het als onze maatschappelijke plicht om ook dit deel van ons pand een goede tijdelijke bestemming te geven. Wij hebben hiervoor een mogelijke kandidaat gevonden. Het voornemen is om Divorce Housing hierin onder te brengen. Zij zouden het nu leegstaande deel graag in gebruik nemen voor tijdelijke bewoning. Daarmee zou ook de verdere leegstand van dit gedeelte van het gebouw worden voorkomen. Zolang DSV bouwplannen maakt voor Salem, kan dan ook dit deel van het gebouw bovendien zorgen voor extra inkomsten.

Wat doet Divorce Housing?

Divorce Housing is een woonconcept, dat landelijk voorziet in snel beschikbare en betaalbare woonruimte voor een doelgroep die te maken heeft met een scheiding of relatiebreuk. Tegenwoordig voorzien ze ook starters van prettige woonruimte. Het is een ervaren partij die goed past bij de huidige situatie.

Het voornemen is dat Divorce Housing de rechtervleugel van het complex tijdelijk in gebruik gaat nemen en hier mensen (voornamelijk uit de eigen Gemeente) onder brengt die bijvoorbeeld door een scheiding tijdelijk in acute woningnood zijn geraakt.

Meer informatie:

De omwonenden van oud DSV|Salem in Katwijk zijn geïnformeerd met een brief over het voornemen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich richten tot info@dsv-verzorgdleven.nl.

Gerelateerd nieuws