Laden . . .

DSV start met Prettig Wonen Thuis

DSV start per december dit jaar met een compleet nieuw aanbod voor ouderen in Katwijk: Prettig Wonen Thuis. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, in hun eigen (huur) appartement, met een pakket van verpleeghuiszorg aan huis.

Wijkverpleegkundige Romy van Rijn van Duinrand en Manager Zorg Thuis Dineke Noort bij Duinrand van DSV en de Driehoek van Dunavie

DSV start met Prettig Wonen Thuis

DSV start per december dit jaar met een compleet nieuw aanbod voor ouderen in Katwijk: Prettig Wonen Thuis. Zo kunnen ouderen in Katwijk langer thuis blijven wonen, in hun eigen (huur)appartement, mét een pakket van verpleeghuiszorg aan huis. Cliënten kiezen daarbij zelf welke hulp, ondersteuning en zorg zij willen ontvangen.

Prettig Wonen Thuis                                                                                          

DSV begint als eerste met een pilot voor Prettig Wonen Thuis bij locatie Duinrand van DSV en de Driehoek van Dunavie in Katwijk. Ouderen met een Wlz indicatie kunnen met het pakket zelfstandig blijven wonen en ontvangen toch alle (verpleeghuis) zorg aan huis. Zij bepalen zelf hoeveel en welke zorg, hulp en ondersteuning zij willen afnemen bij DSV. Manager Zorg Thuis Dineke Noort van DSV: “We zijn heel blij met de uitbreiding van ons aanbod met deze nieuwe vorm van ondersteuning en zorg aan huis. We kiezen ervoor om met een vast team te werken waarin we alle onderdelen van het pakket kunnen bieden. We gaan daarvoor met de cliënt en de naasten in overleg. Zo kijken we wat het beste past bij de situatie en de wensen en vragen van de cliënt. Een hele zorg minder voor zowel de ouderen als de naasten. Echt maatwerk dus!” Gebiedsteammanager Aafke Appelo van Dunavie vult aan:  “Als maatschappelijke organisatie sluiten wij graag aan op actuele vraagstukken. Zo ook het langer thuis wonen van ouderen. Ons woongebouw de Driehoek ligt tegen het DSV-pand aan. Dit is zo een uitstekende combinatie om de pilot te starten. Zo stellen we de huurders hier echt centraal”.

Meer mogelijk                                                                                                                                                                               

Wat voorheen niet altijd mogelijk was in de eigen thuissituatie, kan met Prettig Wonen Thuis wel geregeld worden: bijvoorbeeld iemand die even een spelletje met je doet, de hond uitlaat, de krant meeleest of een boodschapje haalt, of vervoer naar een club. Ook zulke ondersteuning is in het pakket opgenomen. DSV stelt hiervoor een speciaal team samen, met ervaren en deskundige medewerkers. Voor deze medewerkers biedt dit ook een leuke nieuwe kans om zich weer verder te ontwikkelen binnen hun vak. Bijvoorbeeld om net even wat meer tijd en aandacht te kunnen geven voor dat leuke gesprek of die extra activiteit met de cliënt thuis. En om ook welzijnstaken uit te voeren naast bijvoorbeeld huishoudelijk werk.

Overzichtelijk aanbod

Bijzonder van Prettig Wonen Thuis van DSV is dat voor alles met één vast team wordt gewerkt. Dat maakt het voor de afstemming van hulp, ondersteuning en zorg bij DSV heel overzichtelijk. De lijnen blijven kort en helder, zowel binnen het team zelf als voor de cliënt en de naasten. Voor de verschillende onderdelen in het pakket van DSV worden geen andere instanties apart ingeschakeld. DSV maakt hiermee een bewuste keuze om zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen bieden. Daarnaast is ook de Zorggroep Katwijk betrokken bij de afspraken voor Prettig Wonen Thuis. Er zijn goede afspraken gemaakt over afstemming en opvolging van de afspraken onderling. Huisarts Herman ten Hove voegt toe: “Huisartsen zijn voor een groeiende groep verpleeghuiscliënten die thuis wonen verantwoordelijk. Dat is vaak complexe zorg, waarin we  veel moeten afstemmen. Daarom zijn we blij dat we in een vroeg stadium afspraken hebben gemaakt hoe we elkaar goed rondom onze cliënten blijven vinden”.

Samen

Als de pilot succesvol is, zal DSV het Prettig Wonen Thuis pakket ook snel gaan aanbieden in en rond andere DSV locaties. Met de ontwikkeling van het pakket sluiten we aan bij het landelijke beleid in de ouderenzorg, waarbij gekeken wordt hoe ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen met meer regie over hun eigen leven. Daarbij wordt actief samenwerking gezocht  in een netwerk om de ouderen heen met allerlei lokale maatschappelijke partners. Daarbij gaan we ook uit van wat nog wél kan, met hulp van anderen om de ouderen heen; de zogenaamde positieve gezondheid. “Dat maakt het werken met Prettig Wonen Thuis extra boeiend”, benadrukt Romy van Rijn, wijkverpleegkundige bij Duinrand. Manager Dineke Noort en teammanager Zorg Thuis Duinrand Corina Koning: “We zullen de komende maanden nog meer gemotiveerde medewerkers hiervoor nodig hebben, kansen bieden of gaan opleiden. Zeker als wij kijken naar de behoefte bij onze cliënten en hun naasten. Medewerkers die al bij ons werken bieden we kans om door te stromen en daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers, die graag werken in zo’n Prettig Wonen Thuis team. Heel belangrijk, want onze betrokken medewerkers zijn het kloppende hart van onze organisatie! ”

Meer weten over Prettig Wonen Thuis? Lees hier meer.

Gerelateerd nieuws