Laden . . .

DSV publiceert jaarcijfers 2020

DSV|verzorgd leven publiceert (d.d. juni 2021) de jaarrekening en jaarverslagen over 2020. Na een stormachtig 2019 is DSV in staat gebleken in 2020 het schip te keren. Een belangrijke bijdrage hieraan is geleverd door het herstelprogramma onder leiding van interim bestuurder Hennie Kenkhuis en de verkoop van Parledam door de nieuwe bestuurder Jan de Vries.
De storm voorbij

Het jaarverslag krijgt de titel mee ‘de storm voorbij’. De combinatie van een bestuurlijke en financiële crisis samen met de coronapandemie heeft de organisatie flink door elkaar geschud. Daarbij viel de veerkracht en de loyaliteit van de medewerkers op. Het ziekteverzuim lag de hele periode zelfs procenten lager dan het landelijke gemiddelde in de zorgsector. De liefdevolle zorg waar DSV om bekend staat is al die tijd gewoon door gegaan.

Miljoenenresultaat

Met een positief resultaat van 5,4 miljoen is het eigen vermogen weer op voldoende niveau.  Dit resultaat kwam vooral uit de verkoop van Parledam (4,8 miljoen). Dat betekent dat DSV uit reguliere bedrijfsvoering ongeveer 0,6 miljoen overhield. Dat is bijna 2% en dit lag boven de begroting. Circa 2% is gangbaar bij zorgorganisaties. Hiermee heeft het management van DSV de organisatie weer in stabiel vaarwater gebracht. “Begin 2021 hebben wij daarboven de managementstructuur aangepast. Wij werken nu vanuit de gedachte van woonzorgzones. Daarbij hebben wij minder managers en meer zorgmedewerkers aangesteld. Begin dit jaar zijn nieuwe leidinggevenden aangesteld en is het topmanagement weer compleet. Met deze betrokken en enthousiaste groep gaan wij DSV verder ontwikkelen en uitbpouwen”. Aldus directeur-bestuurder van DSV Jan de Vries.

De complete jaarstukken, inclusief bestuursverslagen en Jaarrekening 2020 treft u hier aan.

Het (populaire) Jaaroverzicht over 2020 treft u hier aan.

Meer informatie over de jaarstukken, en het kwaliteitsjaarverslag 2020 en kwaliteitsjaarplan voor 2021 treft u hier aan.

Gerelateerd nieuws