Laden . . .

DSV en Rivierduinen vinden elkaar in Salem

Deel gebouw tijdelijk in gebruik door GGZ Rivierduinen

Het gebouw van DSV|Salem in Katwijk dat al enige tijd leeg staat in afwachting van de nieuwbouwplannen krijgt een tijdelijke nieuwe gebruiker.  De nieuwe gebruiker is ook een bekende lokale zorgverlener: GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen kan van het pand gebruik maken totdat DSV start met de ontwikkeling van Salem.  Beide organisaties zijn blij met deze samenwerking.

Directeur-bestuurder Jan de Vries van DSV|verzorgd leven: ”Het is in deze tijd van schaarste aan zorgvoorzieningen eigenlijk ondenkbaar en kapitaalvernietiging als dit pand op zo’n mooie locatie nog langer leegstaat”. Het pand krijgt nu een goede, waardevolle tijdelijke huisvesting voor zorgverlening. Zolang DSV bouwplannen maakt voor Salem in Katwijk, kan het complex nog voor inkomsten zorgen. “In dit jaar 2021 gaan wij met betrokken partijen en de gemeente een goed plan maken en in 2022 de bouw voorbereiden. Wij zijn nu financieel weer kerngezond, maar in de zorg kunnen wij extra inkomsten altijd goed gebruiken. GGZ Rivierduinen had een uitdaging in de nieuwbouwplanning en tijdelijke huisvesting. Daarom kunnen we nu samen deze beslissing nemen. Rivierduinen is een geschikte gebruiker voor dit zorgcomplex. Wij zien beiden alleen maar voordelen en we kijken uit naar de samenwerking”.

Geschikte zorgpartner en prettige samenwerking

GGZ Rivierduinen is blij een geschikte woonruimte te hebben gevonden voor 36 cliënten die nu nog in een beschermde woonvorm wonen in Noordwijkerhout. Ze moeten daar vertrekken vanwege verbouwing van het terrein. Voor deze cliënten is Salem een tijdelijke woonlocatie, in afwachting van een definitief verblijf eind 2022. Samen met de 36 cliënten trekt ook een team van professionele begeleiders in het gebouw. Op de locatie zullen ook dagactiviteiten worden georganiseerd. Op korte termijn start een fase van verbouwing en inrichting van Salem hiervoor. Na afronding van deze fase trekt GGZ Rivierduinen waarschijnlijk kort na de zomervakantie in het pand.

GGZ Rivierduinen biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland in uiteenlopende doelgroepen. Voor de groep cliënten die in Salem komt te wonen staat herstel centraal en is de zorg gericht op het herwinnen van eigen regie en zelfstandigheid. Jan Kroes, algemeen directeur Herstelvoorzieningen van GGZ Rivierduinen: ‘’We zijn heel blij een geschikte woonruimte te hebben gevonden voor onze cliënten. We hopen dat de cliënten zich hier snel thuis zullen voelen en dat ze hier in harmonie met hun nieuwe buurtgenoten kunnen werken aan hun herstel.”

Levendigheid en toezicht

Rivierduinen gaat de korte (linker) vleugel van het complex volledig gebruiken. Voor de andere vleugel is DSV momenteel in gesprek met een aantal geïnteresseerden, waaruit binnenkort een keuze gemaakt zal worden. Daarmee zal het pand grotendeels weer in gebruik zijn. Zo geeft DSV ook gevolg aan een wens die in de lokale politiek leeft. De direct omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de inhuizing van GGZ Rivierduinen door de beide zorgorganisaties. Jan de Vries: “Wij zijn blij dat de nieuwe tijdelijke bewoners hier weer zullen zorgen voor levendigheid en er komt zo ook weer direct toezicht in en om het pand. Dat is prettig voor de buurt en de direct omwonenden. Daarnaast is het goed om te weten dat er in dit pand weer een zorgorganisatie zal komen die de locatie zorgvuldig in gebruik zal nemen en zal inrichten waarvoor deze is bedoeld”.

Onder: Beide directeuren van de zorgorganisaties zijn blij met de nieuwe samenwerking in Salem.

Onder: In goed onderling samenspel is er een mooie oplossing voor de leegstand van dit deel van Salem. De officiële ondertekening van de overeenkomst tussen beide organisaties werd afgesloten met een (coronaproof) biljart in de fraaie hal van Salem, waar bewoners en anderen met elkaar kunnen ontspannen. “We hopen dat ook de nieuwe tijdelijke bewoners, de medewerkers en de buurtgenoten op net zo’n ontspannen manier hier in Salem elkaar kunnen ontmoeten”.

Gerelateerd nieuws