Laden . . .

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Hierbij treft u informatie aan over de maatregelen die DSV neemt tegen corona. Deze maatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Hollands Midden, om het virus zoveel mogelijk terug te blijven dringen op onze locaties en onze kwetsbare bewoners te beschermen.

Er is ook in 2021 vanwege de coronamaatregelen een bezoekregeling voor onze locaties van kracht. Meer informatie hierover treft u aan in onze vraag- en antwoordlijst.

GA DIRECT NAAR DE VRAAG EN ANTWOORDLIJST klik hier

Het aantal landelijke coronabesmettingen is flink gedaald, mede dankzij de landelijke vaccinatiecampagnes. Toch blijft voorzichtigheid en het goed naleven van de maatregelen wel nog steeds van groot belang. DSV hanteert in lijn met het landelijke corona-beleid van het RIVM en de ouderenzorg-brancheorganisaties een bezoekregeling. Per 26 juni 2021 wordt de bezoekregeling weer verder verruimd.

Wij willen er natuurlijk alles aan doen om de kwetsbare ouderen in onze locaties, de medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. Zodra landelijk de regeling nog weer verder kan worden versoepeld, zal ook DSV de regeling in lijn met het landelijke beleid versoepelen.

Bezoekregeling

Het aantal bezoekers is per 26 juni niet meer beperkt tot 4 personen. Wel wordt gevraagd om binnenshuis zoveel mogelijk de afstandsregel tot anderen (1,5 meter) te bewaren. Dit geldt dus ook voor bezoekers in het appartement van de bewoners. De bezoektijden vervallen ook; bezoekers zijn weer welkom op de gewone openingstijden van onze locaties.

Hoewel de meesten van onze bewoners zijn gevaccineerd, blijft voorzichtigheid en het naleven van de corona-maatregelen van belang.

Bewoners kunnen met hun bezoek, naast het eigen appartement, ook weer gebruik maken van de huiskamer en ontmoetingsruimte. Bij binnenkomst in onze locaties is registratie en handen ontsmetten nog steeds verplicht. De anderhalve meter afstandsregel blijft overal binnen de locaties van kracht.

We hanteren geen vaste maximum aantallen meer voor bijeenkomsten en groepsactiviteiten. Binnen de locatie zijn bijeenkomsten en groepsactiviteiten weer mogelijk. Wel geldt per bijeenkomst dat de grootte van de ruimte (zie de deurposters waar dit per ruimte staat aangegeven) bepaalt hoeveel personen er maximaal in die ruimte aanwezig mogen zijn met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Meer informatie leest u in de vragen- en antwoordenlijst. (zie link bovenaan).

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van iedereen. Ook van onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers en vrijwilligers. In nauw overleg met onze cliëntenraden doen wij zoveel mogelijk om naast goede zorg, ook een liefdevolle en warme omgeving voor de ouderen te bieden. Zoals u dat van ons gewend bent.

Wij willen u dringend verzoeken verder als bezoeker goed rekening te blijven houden met de afgesproken (hygiëne)maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Wij blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via de teammanagers.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Juist in deze tijd moeten wij met elkaar en voor elkaar onze verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.  Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat corona zo veel mogelijk wordt teruggedrongen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw vaste contactpersoon bij DSV.

Gerelateerd nieuws