Laden . . .

Kwaliteitsjaarverslag en Jaarrekening 2023

Ieder jaar zetten wij mooie nieuwe stappen. Ontdek in onze jaarverslagen welke resultaten wij met elkaar hebben bereikt!

Kwaliteitsjaarverslag en Jaarrekening 2023

Alle zorgorganisaties moeten elk jaar een jaarplan maken en een jaarverslag. Hierin kunt u precies lezen aan welke onderdelen wij werken. En wat het resultaat is.

Ook over het jaar 2023 is er weer een Kwaliteitsjaarverslag en een Jaarrekening.

Beide kunt u hiernaast in de downloads vinden en ook direct hieronder.