Laden . . .

Goud voor de zorg bij DSV

DSV|verzorgd leven haalde bij de periodieke kwaliteits-audit dit jaar voor de 4e keer het gouden Prezo-keurmerk. Directeur-bestuurder van DSV Jan de Vries nam de certificaten en het keurmerk op dinsdag 10 augustus uit handen van auditcoördinator Annemarijn van der Scheer van Stichting Perspekt officieel in ontvangst. Voor DSV is het een mooie opsteker na een pittige periode.

“Opnieuw een teken dat DSV goed op weg is”, aldus De Vries. “We zijn blij dat wij de kwaliteit van zorg hoog hebben gehouden, ondanks de lastige periode die achter ons ligt. En vooral dat onze bewoners en thuiszorgcliënten dit zo ervaren. Bestuurssecretaris van DSV Thessa Groen vult aan: “Minstens zo belangrijk is dat de auditoren de enorme betrokkenheid en veerkracht van de medewerkers zagen. Steeds valt op dat DSV niet alleen kwalitatief goede, maar vooral ook warme en liefdevolle zorg verleent. Dat is een geweldige prestatie van al onze medewerkers. Alle credits voor deze prestatie gaan naar de zorg”.

Locaties Salem, Vlietstede, Rustoord en de Centrale Diensten ontvingen na de beoordeling direct het gouden keurmerk. De locatie Duinrand wist net niet voldoende punten te scoren. Voor deze locatie zal in het najaar een her-audit plaatsvinden; het auditteam verwacht dat verbeteringen dan al zichtbaar zullen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de samenhang tussen welzijn en zorg en het toepassen en borgen van het kwaliteitssysteem.

Uitvoerig beoordeeld

Het team van auditoren beschrijft in de auditrapporten uitvoerig wat ze hebben beoordeeld, wat goed is verlopen en welke onderdelen verder kunnen verbeteren. DSV is daarover niet heel verrast. Beleidsadviseur Kwaliteit van DSV Hans Geerts: “We zijn al sinds vorig jaar bezig met het versterken van het methodisch werken, daar moeten we nog een aantal slagen in maken. Trainen en opleiden kost tijd. Ook de interne controles op het kwaliteitssysteem zelf kunnen we nog beter inregelen. Zo versterken we onze verbetercyclus (Plan, Do, Check, Act) en groeit ons lerend vermogen”.

DSV behaalde in eerdere volledige auditrondes in 2011, 2014 en 2017 ook altijd voor alle organisatie-onderdelen het gouden keurmerk. Dit keurmerk wordt eens in de drie jaar volledig getoetst. In de tussenliggende jaren wordt door middel van een beperkte audit getoetst of de organisatie nog steeds voldoet aan het keurmerk.

Enorme veerkracht en warme zorg

Annemarijn van der Scheer van Perspekt: “Het resultaat is een enorm compliment waard. Voor de toewijding van de medewerkers, voor de aandacht die zij hebben voor wat de cliënt zelf en de familie wil. Ook met name in de zware coronaperiodes. Jullie waarde ‘naastenliefde’ is in alle audits en op alle locaties en in de wijkteams onverminderd ervaren”.

Jan De Vries sluit daarbij van harte aan: “We zijn blij met de behaalde resultaten en blijven werken aan kwaliteit van onze zorg en diensten. Net zo belangrijk zijn werkplezier, gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. We zijn als organisatie aan alle kanten in beweging. De komende periode staat in het teken van het motto ‘DSV beweegt!’. Voor de komende maand betekent dat bijvoorbeeld dat op al onze locaties gezonde en ontspannen activiteiten plaatsvinden voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers. Daarom nu even géén taart bij deze uitreiking maar: gezond fruit!”

Over Perspekt:

Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Perspekt ondersteunt organisaties in de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken, op de werkvloer en vanuit de werkvloer. Dit doet Perspekt door middel van het uitvoeren van audits, verlenen van keurmerken, geven van trainingen en ontwikkeling van kwaliteitssystemen.

Over PREZO:                                                                                                                                                       PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Door middel van onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.

Gezonde sappen en fruit bij de uitreiking van de gouden Prezo aan DSV|verzorgd leven. DSV is trots op het behaalde resultaat én blijft volop in beweging en ontwikkeling.

Van links naar rechts: Thessa Groen, Hans Geerts en Jan de Vries (DSV), Annemarijn van der Scheer (Perspekt)

Gerelateerd nieuws