Laden . . .

Jaarrekening en Kwaliteitsjaarverslag 2022

DSV heeft er in 2022 weer flink de vaart in gezet en kan terugkijken op een geslaagd 2022. Het Kwaliteitsjaarverslag over 2022 en de Jaarrekening zijn nu al beschikbaar.

Medewerkers zijn het kloppend hart van onze organisatie.

DSV op koers

Flinke stappen gemaakt

Op veel gebieden heeft DSV weer flinke stappen gemaakt. De medewerkers hebben zich ook dit afgelopen jaar weer voluit ingezet voor de ondersteuning en zorg aan de cliënten. Net als bij andere zorgorganisaties is ook bij DSV het ziekteverzuim hoger dan in 2021. Maar het is wel fors lager dan het gemiddelde verzuim in de sector.

Medewerkers op één

Bestuurder Jan de Vries: “DSV zet de medewerkers op één. Zij zijn het kloppend hart van de organisatie. Zonder hen geen welzijn of zorg voor onze cliënten. Wij ondersteunen hen met activiteiten voor meer werkplezier en vitaliteit. De inzet van onze medewerkers is zo groot, dat de organisatie zo goed als geen inhuur van uitzendkrachten heeft hoeven doen. Daarbij is de kwaliteit van diensten en zorg ook weer verder gestegen”.

De kwaliteit hiervan is zichtbaar in de Prezo-audits, uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Perspekt. Deze metingen laten in 2022 weer een stijgende lijn zien.

Van zorg naar leven

Eind 2022 presenteerde DSV een nieuwe en onderscheidende missie, visie en strategie. Met als één van de centrale thema’s ‘van zorg naar leven’. Elke dag het leven samen waardevol maken is daarbij een belangrijk doel. Dat gebeurt niet alleen door goede ondersteuning en zorg te bieden. Jan de Vries: “Voor ons is dat, vanuit onze Christelijke identiteit, een logische stap. Wij doen ons werk met liefde, plezier, samen en met vakmanschap. De focus ligt op wat bijdraagt aan kwaliteit van leven vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Daarbij is eigen regie en wat nog wél kan leidend.”

3 x op rij zwarte cijfers

Ook in financieel opzicht heeft DSV goed nieuws te melden. Voor de derde keer op rij noteert de organisatie zwarte financiële cijfers. In 2022 zet DSV met circa 7 ton een positief resultaat neer, waarmee ondertussen het eigen vermogen is aangegroeid tot 8, 2 miljoen. DSV stuurt strak op de begroting en blijft sturen op een toekomstbestendige, gezonde financiële positie.

Nieuw Salem

Met de nieuwbouwplannen voor Salem is eind 2022 een volgende stap gezet. Een enthousiaste en vakkundige stuurgroep is hard aan de slag gegaan met de voorbereiding. Met het nieuwe Salem gaat Katwijk een prachtige nieuwe voorziening voor ouderen in Katwijk krijgen. Dromen en wensen van maatschappelijke partijen zijn eerst opgehaald en verwerkt tot een voorlopig ontwerp. De goed afgewogen businesscase is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Katwijk.

Meer weten over hoe DSV ‘liefde voor het leven’ in de praktijk brengt? Bekijk hier de Jaarrekening 2022 en het Kwaliteitsjaarverslag 2022.

Gerelateerd nieuws