Laden . . .

Mondria Advies

Arjen Mels, Mondria Advies

“Sinds 2004 maak ik deel uit van het team bij Mondria Advies. Mondria Advies is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in strategische en financiële vraagstukken. Sinds 2000 werken we aan betekenisvolle projecten in met name de zorgsector.

We zijn gedreven om ambities te vertalen naar haalbare projecten. Pas écht tevreden zijn we als ook kwetsbare doelgroepen een betaalbaar ‘thuis’ krijgen. Hier zetten wij graag onze creatieve denkkracht voor in.

Uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg

Ik ben binnen ons bureau hoofdzakelijk actief als breed inzetbare huisvestingsadviseur. Dit doe ik samen met een ervaren en enthousiast multidisciplinair team van collega’s en een solide netwerk.

Investeren in (zorg)vastgoed is gezien de huidige beleids- en marktontwikkelingen een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Dat brengt meer keuzevrijheid met zich mee en schept ruimte voor ondernemerschap.

Meer dan ooit worden zorgondernemers uitgedaagd om naast de bestaande dienstverlening ook nieuwe diensten te ontwikkelen, met name ook semimuraal en extramuraal. Productontwikkeling en de marketing daarvan en gericht marktonderzoek zijn relatief nieuwe fenomenen in de zorgsector. De vertaling naar een haalbare businesscase voor de besluitvorming en financiering is daarbij cruciaal.

Arjen Mels, Mondria Advies

Zorgvuldige planontwikkeling

Dat vraagt om zorgvuldige planontwikkeling en weloverwogen keuzes uitmondend in een aantrekkelijk, realistisch en toekomstgericht plan. Ik zie het als mijn taak én kracht om maatwerkadvies te geven op strategisch beleidsniveau, en dat door te vertalen naar de praktijk.

Ik werk inmiddels ruim 25 jaar als adviseur in hoofdzakelijk vastgoedvraagstukken, veelal toegespitst op huisvesting voor ouderen.

Voor DSV zijn wij sinds 2,5 jaar actief. Na een strategische verkenning van de algemene huisvestingsvraagstukken binnen DSV, ondersteun ik DSV sinds 1,5 jaar bij de planontwikkeling op de locatie Salem. Een prachtige plek en een uitdagend en toonaangevend project met als doel om op verantwoorde wijze te komen tot de fijnste plek voor oudere intensieve zorgvragers uit Katwijk”.