Laden . . .

Tijdelijk gebruik oude Salemgebouw

Het oude gebouw van Salem aan de Duindoornlaan in Katwijk is zolang de nieuwbouw nog niet is gestart in gebruik door tijdelijke (spoed)huurders.

Opknappen omgeving

Zo voorkomt DSV verpaupering van de gebouwen en omgeving en neemt tegelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in een tijd van woningnood. Bovendien ontvangt DSV op deze manier ook nog inkomsten uit het anders leegstaande gebouw. Het gebouw is in de huidige, verouderde staat al langere tijd niet meer geschikt voor bewoning door ouderen met een (vergevorderde) hulp- en zorgvraag. Voor de andere maatschappelijke partijen die er nu gebruik van maken kan dit, als tijdelijke oplossing, nog wel.

Maatschappelijke partijen geholpen

GGZ Rivierduinen huurt tijdelijk de ene vleugel van het gebouw voor haar cliënten. Er is 24uurs toezicht en begeleiding ter plekke voor deze cliënten vanuit Rivierduinen. Divorce Housing/Young Housing huurt tijdelijk het andere gedeelte. Het parkeerterrein is aangepakt en opnieuw ingericht en de omliggende tuin is hersteld. Alvast verhuurt daarnaast de leegstaande aanleunwoningen op het Salemterrein die DSV heeft aangekocht van woningbouwvereniging Dunavie. Met de aankoop van deze woningen heeft DSV een groter en logischer plangebied gecreëerd voor de nieuwbouw van Salem.

Deze regionale maatschappelijke partijen zijn zeer geholpen met deze tijdelijke oplossing in een tijd van grote ruimte tekorten en woningnood. De direct omwonenden zijn persoonlijk per brief en met informatieavonden in de wijk destijds geïnformeerd over de nieuwe tijdelijke bewoners. Zodra de nieuwbouw van Salem gerealiseerd wordt zullen de tijdelijke huurders weer vertrekken van het terrein.

In het nieuwe Salem zullen daarna weer de ouderen uit Katwijk wonen met een psychogeriatrische zorgvraag.