Voorwoord

Dankbaarheid & trots! Wij zijn volop in beweging en wat hebben wij dit jaar samen grote stappen gezet. Ik ben supertrots op alle medewerkers! Zij stonden elke dag klaar voor onze bewoners, onze cliënten thuis en voor elkaar.

 • Jan de Vries
 • Bestuurder DSV
Zorg
 • Alle woonzorglocaties, wijkteams en centrale diensten behaalden het gouden PREZO keurmerk.
 • De IGJ sprak het vertrouwen uit in DSV na een periode van extra toezicht.
 • Op de locaties Rustoord, Duinrand en Salem breidde de functie behandeling uit naar 90 bedden.
 • We verbeterden zichtbaar het methodisch werken in de zorgdossiers.

Intramuraal

Aantal bewoners op locaties
242
Cliënt-
tevredenheid
8,0

 

Aantal opnames eerstelijnsverblijf
181

Extramuraal

Aantal cliënten wijkverpleging
242
Cliënt-
tevredenheid
8,0
Medewerkers
 • Medewerker onderzoek DSV ‘Wat beweegt jou?’ Dit gaat goed: organisatiebetrokkenheid en communicatie Aandacht voor: hoge werkbelasting en sociale steun leidinggevende
 • 51 leerlingen in opleiding via Radicaal Vernieuwend Waardevol Onderwijs tot helpende zorg & welzijn, verzorgende of verpleegkundige.
 • Gediplomeerden:
  • 4 helpenden zorg & welzijn
  • 11 verzorgenden IG
  • 6 verpleegkundigen
  • 7 kwaliteitsverpleegkundigen
  • 5 gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP)
 • Alle teammanagers en het managementteam kregen een leiderschapsprogramma.

Verzuim
4,7%
Aantal medewerkers
402
Fte
Organisatie
 • Wij hebben de reorganisatie van de management-structuur en zorg thuis afgerond. Dit leidde tot een betere sturing, efficiëntere bedrijfsvoering en een hogere kwaliteit van zorg.
 • DSV|beweegt… en loopt lekker! Een week lang feest en waardering op alle locaties voor onze medewerkers.
 • Afgesloten met een te gek bedrijfsfeest en deelname aan de Halve van Katwijk.
Vastgoed
 • We zijn gestart met dromen over nieuwbouw Salem. De eerste stappen naar een voorlopig programma van eisen zijn gezet. Begin 2022 wordt de architect gekozen en het doel is om in 2025 Salem te openen.
 • Aankoop 15 aanleunwoningen van Dunavie naast locatie Salem waardoor een mooie kavel beschikbaar is voor de nieuwbouw.
 • Salem biedt tijdelijke huisvesting aan GGZ Rivierduinen, Divorce Housing en Alvast.
Financiën

DSV stuurt op een gezonde financiële positie. Na een positief resultaat in 2020, zetten we dit jaar deze koers door. Het jaar 2021 is afgesloten met een eigen vermogen van € 7,5 miljoen.

2019 2020 2021 Norm
Liquiditeitsratio 0,22 0,80 1,00 >1,0
Liquiditeitssaldo € 394k € 4.278k € 3.811k >3mln<4,5mln
Solvabiliteit 1,1% 10,5% 12,3% >15%
ICR 1,4 6,8 2,6 >1,4
DSCR 0,2 3,0 1,5 >1,1
LTV 86% 85% 85% <85%
Doelgroep Omzet (€ in miljoenen)
Psychogeriatrisch/ Somatisch (Wlz) 23,2
VPT/MPT (Wlz) 1,8
Dagbesteding (Wlz) 0,3
Wijkverpleging (Zvw) 1,8
Eerstelijnsverblijf (Zvw) 1,0
Huishouding (WMO) 1,7
Begeleiding/ Dagbesteding (WMO) 0,1
Particuliere zorgprestaties 0,1
 • Saldo liquiditeit
 • € 3,8 miljoen
Doorkijk 2022
…en kijkt vooruit:
nieuwe missie, visie en strategie 2023 - 2026
…en inspireert:
vernieuwing HR strategie gericht op vakmanschap en vitaliteit
…en ligt op koers:
organisatiebreed resultaatgerichte sturing
Bekijk hier het volledige jaarverslag